Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ


Η  θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοκάμερας η οποία παράγει μια εικόνα που καταγράφει την ακτινοβολία της θερμοκρασίας. Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία και μετατρέπεται σε θερμική εικόνα (θερμογράφημα). Η ένταση της ακτινοβολίας εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία, τα χαρακτηριστικά της επιφανείας και τις κλιματικές συνθήκες. Η  διαδικασία περιλαμβάνει και την ερμηνεία των θερμικών εικόνων (θερμογραφημάτων).
Με τη  θερμογραφία  προσδιορίζουμε  και απεικονίζουμε  την κατανομή της θερμοκρασίας  στο κέλυφος ενός κτιρίου.
Οι θερμοκρασίες στις επιφάνειες μίας κατασκευής, μεταβάλλονται ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις των  θερμικών ιδιοτήτων των στοιχείων του εξωτερικού κελύφους του. Ετσι , ερευνώνται οι θερμικές ανωμαλίες που μπορεί να οφείλονται σε ανωμαλίες της θερμομόνωσης, την περιεχόμενη υγρασία και τη διαρροή αέρα, στα στοιχεία που αποτελούν το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου.


Τα πλεονεκτήματά της εφαρμογής της θερμογραφίας είναι :
- Διατηρείται αλώβητη η δομή του στοιχείου που εξετάζεται
- Φαίνονται άμεσα τα αποτελέσματα της μέτρησης
- Εύκολη ανάγνωση των θερμογραφημάτων με τη χρήση ειδικών
λογισμικών
-Έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών

Πιο συγκεκριμένα:     
Στα κελύφη των κτιρίων με τη θερμογραφία που συνδυάζεται και με τη χρήση άλλων οργάνων ( θερμοζεύγη, μετρητές υγρασίας κ.α.)  έχουμε αποτελέσματα για τη θερμική συμπεριφορά των διαφόρων δομικών στοιχείων που συνθέτουν το κέλυφος του κτιρίου. Με τη μέτρηση, αποκαλύπτονται και οι θερμογέφυρες, ή τυχόν υπάρχουσα υγρασία και τα προβλήματα των κουφωμάτων (αεροστεγανότητα-ύπαρξη απωλειών θερμότητας).

Η  καταγραφή και απεικόνιση των θερμικών απωλειών, μας βοηθά – με υπολογιστικά και άλλα εργαλεία- στον υπολογισμό :
- Του συντελεστή θερμοπερατότητας της προς εξέτασιν επιφανείας.
- Την εύρεση της σπατάλης ενέργειας από τις θερμικές απώλειες
- Την εύρεση του πάχους του θερμομονωτικού που απαιτείται για να θερμομονωθεί το κέλυφος. Ετσι, γνωρίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν, επιλέγουμε την πιο οικονομική λύση.
- Την εύρεση ( από οικονομικής άποψης) του κέρδους σε καύσιμο που προκύπτει από την εφαρμογή της λύσης θερμομόνωσης που θα εφαρμοστεί στο κέλυφος.
- Την εύρεση  της απόσβεσης.
- Την εύρεση των θερμοκρασιακών διαφορών ανά στρώση υλικού στα δομικά στοιχεία του κελύφους.
- Την εύρεση της αντίστασης  στην διαπερατότητα των υδρατμών  στα δομικά στοιχεία του κελύφους.

 

θερμογέφυρα σε  αμόνωτη δοκό

Δ.Νικολαϊδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 

 

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης